Продукція

Пасивне мережеве обладнання

networks.png

Мережеве обладнання

пристрої, необхідні для роботи комп'юьерних мереж, наприкладр: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель і інші. Зазвичай відокремлюють пасивне та активне мережеве обладнання.

 Пасивне мережеве обладнання

Під пасивним мережним устаткуванням мається на увазі обладнання, яке не наділене «інтелектуальними» особливостями. Наприклад, кабель (коаксіальний і вита пара (UTP / STP)), вилка / розетка (RG58, RJ45, RJ11, GG45, MRJ21), повторювач (ретрансляція), концентратор (хаб), Балун (balun) для коаксіальних кабелів (RG- 58) і т.і.
На нашому сайті поділ дещо інше, прийняте спеціально для Вашої зручності:

Але це - академічне визначення, на нашому сайті поділ дещо інше, прийняте спеціально для Вашої зручності:

пасивне обладнання - обладнання яке не споживає електричну енергію.

 практично це означає що пасивне мережеве обладнання забезпечує функцію передачі сигналу а також забезпечує організацію та захист обладнання


Сетевое оборудование

устройства, необходимые для работы компьютерной сети, например: маршрутизатор, коммутатор, концентратор, патч-панель и др. Обычно выделяют активное и пассивное сетевое оборудование.

Пассивное сетевое оборудование

Под пассивным сетевым оборудованием подразумевается оборудование, не наделенное «интеллектуальными» особенностями. Например, кабель (коаксиальный и витая пара (UTP/STP)), вилка/розетка (RG58, RJ45, RJ11, GG45), повторитель (репитер), концентратор (хаб), балун (balun) для коаксиальных кабелей (RG-58) и т.д.

Но это - все академические определения, на нашем сайте разделение несколько иное, принятое специально для Вашего удобства:

пассивное оборудование - то оборудование которое не потребляет электрическую энергию.

 практически это означает что пассивное сетевое оборудование обеспечивает функцию передачи сигнала а также обеспечивает организацию и защиту оборудования

Завантажити прайс

Продукція